101vision.com 香港中旅BUS

<P101/P107>

< 純僅單買****,請外加50元限時掛號費,150元快遞費.>

行程 單程票價 來回票價 班次
香港---東莞 900 1750 每半小時一班
香港---廣州 1125 2200
香港---黃埔 900 1750
香港---深圳/皇崗口岸 810 1600
備註 上車地點:香港機場抵港大廳2A櫃台 / 香港中國旅行社(麥當勞對面)
隨票附贈中旅BUS時刻表
台灣取票,計價單位新台幣.
以上票價供參考,匯率有變價格將隨之變動

 

行程 起站 到站 出發時間(供參考)
香港---東莞 香港機場

(抵港大堂2F 香港中旅)

東莞長安酒店 0935 1010 1045
1100 1130 1200
1235 1305 1340
1410 14450 1515
1545 1610 1635
1700 1750 1820
1855 2000 .
東莞---香港 東莞長安酒店 香港機場

(抵港大堂2F 香港中旅)

0705 0740 0825
0920 1000 1040
1125 1300 1435
1545 1645 .
行程 起站 到站 出發時間(供參考)
香港---廣州/黃埔 香港機場

(抵港大堂2F 香港中旅)

廣州市區中國酒店

黃埔區南崗鎮鴻福門酒店

廣州白雲機場

0815 0935 1010
1045 1110 1200
1235 1305 1340
1410 14450 1515
1545 1610 1635
1700 1750 1820
1855 2000 .
廣州/黃埔---香港

 

廣州市區中國酒店 香港機場

(抵港大堂2F 香港中旅)

0540 0620 0705
0800 0840 0930
1000 1050 1200
1240 1330 1445
1540 1630 .
黃埔區南崗鎮鴻福門酒店 香港機場

(抵港大堂2F 香港中旅)

0625 0705 0750
0845 0925 1050
1330 1505 .
行程 起站 到站 出發時間(供參考)
香港---深圳 香港機場

(抵港大堂2F 香港中旅)

深圳皇崗口岸

(可再免費轉至各區鎮)

深圳黃田機場

0815 0935 1010
1045 1110 1130
1200 1235 1305
1340 1410 1445
1515 1545 1610
1635 1700 1750
1820 1855 2000
深圳---香港 深圳皇口岸 香港機場

(抵港大堂2F 香港中旅)

0755 0830 0915
1010 1050 1130
1215 1350 1500
1525 1635 1715
1735 . .
深圳各區鎮 華僑城,南頭,龍華,布吉,觀蘭,蛇口,寶安,坪地,石岩,黃江,企石,清溪,橋頭,常平,樟木頭,

101vision.com  TEL:07-272-7328   FAX-07-251-9488   MAIL:Service@101vision.com
SKYPE 網路電話 : 共 18 線提供服務/詳點入撥打